Nästa marknad: Unnaryds torg 13/6. Bondens egen marknad Halmstad  16/6